Maximering van de huren in Parijs opnieuw van kracht

De huur mag niet meer boven een bepaalde grens uitkomen. De prefect van de stad stelt de maximale bedragen vast. De huurverhogingen zijn ook aan banden gelegd. En bij vertrek van de oude huurder kunt u bij de nieuwe huurder de huur slechts beperkt verhogen. Als een huurder meent dat u meer huur vraagt dan […]