De Franse overheid staat regulering en maximering van de huur door de stad Parijs voortaan weer toe

In sommige Franse steden is de woonruimte schaars en de vraag naar huurwoningen groot. Deze steden mogen van de overheid voortaan beperkingen opleggen aan de hoogte van de huren in de vrije sector. Dit geldt zeker voor de stad Parijs. De principes van deze regulering van de prijzen in de markt voor huurwoningen zijn vastgelegd in de zogenoemde wet ELAN. Het komt er vrij gezegd op neer dat de stad Parijs voortaan bepaalt welke maximale huur u als huiseigenaar mag vragen. En bij een verandering van huurder kunt u de huur alleen binnen een bepaalde bandbreedte verhogen. Nieuwe huurcontracten waarin de huurprijs niet valt binnen de grenzen die de stad Parijs stelt, zijn voortaan ongeldig. Als u hierover meer wilt weten, neem dan contact met ons op. Voor meer informatie in het Frans, kijk hier.