Aankoopformaliteiten

Gedurende het hele aankoopproces krijgt u met verschillende formaliteiten te maken. U zult meerdere formele contracten ondertekenen, die allemaal hun eigen betekenis hebben. Ze zijn van belang in het kader van de aankoop en we nemen ze daarom samen met u door. ParisScarabee Househunters begeleidt u in alle stappen van dit aankoopproces. Met raad en daad. Wij nemen u alle zorgen uit handen en staan in deze belangrijke fase in nauw contact met u. Lees hieronder meer.

SONY DSC

Uw bod: de definitieve koopprijs

De onderhandelingen over de prijs van een appartement in Parijs vinden meestal mondeling plaats. Het gaat heen en weer tussen u en ons aan de ene kant, en de verkoper en diens makelaar aan de andere kant. Als er mondelinge overeenstemming is over de prijs, vraagt de verkopende partij u vervolgens om dit bod op schrift te zetten. Gezien de snelheid waarmee het aankoopproces zich afspeelt, is dit meestal in de vorm van een email of SMS. Dit schriftelijke bod heeft geen speciale wettelijke status maar het wordt door de verkoper toch als meer serieus ervaren dan mondelinge uitspraken. Het moet dan ook wel aan bepaalde vereisten voldoen. Wij letten daarop. Ook zorgen we ervoor dat de verkoper begrijpt hoe we tot het bod zijn gekomen.

De koopovereenkomst, le compromis de vente of la promesse de vente

Het compromis de vente is het eerste Franse contract dat u ondertekent. Het heeft een formele wettelijke status en het kent vele verschijningsvormen. Zowel de makelaar als de notaris kunnen dit contract opstellen. Onze voorkeur gaat ernaar uit dit door de eigen notaris te laten doen. Erin wordt vastgelegd wat er wordt verkocht, door wie en aan wie, en onder welke voorwaarden. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de belangrijke dingen erin staan. Nadat beide partijen, u en de verkoper, dit contract hebben ondertekend, is de verkoper wettelijk verplicht het onroerend goed aan u te leveren.

Een uitgebreid document

Het compromis de vente moet bij wet een lange lijst bevatten van documenten, garanties en wettelijk vereiste technische controles, zogeheten “diagnostics”. De verkoper en zijn notaris, en de manager van het gebouw waarin zich het appartement zich bevindt, moeten al deze papieren aanleveren. Dat vergt nogal wat voorbereiding. Het completeren van het compromis de vente varieert daarom van enkele weken tot soms wel 2 maanden. Pas als het compromis de vente compleet is, is het rechtsgeldig en kunnen alle betrokken partijen het ondertekenen. Wij bewaken dit proces en vertalen en lichten aan u toe waar dat nodig is.

Verschil promesse en compromis de vente?

Franse makelaars en verkopers gebruiken in deze fase ook vaak de term la promesse de vente. Dit is echter niet helemaal hetzelfde als le compromis de vente. Een promesse de vente bindt de verkoper, maar geeft hem geen echte zekerheid dat u het onroerend goed ook daadwerkelijk zult kopen. Als u later zou afzien van de aankoop, heeft hij geen sancties. Daarom hebben de meeste verkopers tegenwoordig voorkeur voor een compromis de vente.

U heeft een wettelijke bedenktijd: uw délai de rétractation

Nadat u het compromis de vente hebt ondertekend, heeft u nog 10 dagen wettelijke bedenktijd. In het Frans heet dit uw 'délai de rétractation'. Dit zijn 10 dagen inclusief weekends en feestdagen. Volgens de Franse wetgeving kunt u ook op die dagen immers best nadenken! U kunt uw koopcontract in die periode simpelweg ongedaan maken door het sturen van een aangetekende brief aan de verkoper. U hoeft daarbij geen reden op te geven. Dit recht op bedenktijd is bedoeld om u als koper voor een impulsaankoop te behoeden. Als u van dit recht gebruik wilt maken, helpen wij u de juiste brief op te stellen.

Daarna kunt u nog afzien van de koop, maar dat kost u geld

U kunt zich na deze afkoelperiode van 10 dagen alsnog bedenken en terugtrekken. Maar als dit niet is op grond van een ontbindende voorwaarde, dan betaalt u een boete aan de verkoper. Meestal is dit 5 of 10% van de overeengekomen aankoopprijs. Eventuele ontbindende voorwaarden legt u vooraf vast in het compromis de vente.

De aanbetaling voor een woning in Parijs

Op het moment dat u de koopovereenkomst of compromis de vente tekent, moet u binnen enkele dagen een voorschot betalen van 5 to 10% van de aankoopprijs voor de woning die u met de verkoper bent overeengekomen. U maakt dit bedrag over naar een geblokkeerde rekening, die meestal loopt bij de Franse notaris of bij de verkopende makelaar.

De akte van levering, l'acte authentique

Dit is het uiteindelijke contract waarmee de verkoper het pand in Parijs aan u levert. De notaris stelt dit contract op. Hij moet ervoor zorgen dat alle clausules kloppen. Op het moment dat u en de verkoper de akte van levering ondertekenen, bent u de formele eigenaar van uw appartement in Parijs. Pas dan krijgt u de sleutels en kunt u er eindelijk echt in!

Er gaat wel wat tijd overheen

De tijdsduur tussen de ondertekening van het compromis de vente en de acte authentique is ongeveer 1 tot 2 maanden. De notaris heeft deze tijd nodig om alle gegevens te verifiëren. Hij moet bijvoorbeeld nagaan of de stad Parijs nog bepaalde rechten op het pand kan doen gelden, en of er nog andere aanspraken of hypotheken op rusten. Gedurende deze 1-2 maanden kunt u meestal uw appartement niet in. De verkoper zal dat soms toelaten maar dan moeten wij het wel uitdrukkelijk vragen.

De restant betaling voor een woning in Parijs

Vlak voordat u de akte van levering tekent, de 'acte authenthique’, betaalt u de rest van de koopsom. Eventuele vooruitbetalingen door de vorige eigenaar worden dan met u verrekend. Dit zijn bijvoorbeeld lokale belastingen en de maandlasten van de vereniging van eigenaren in het geval van een appartement. Het saldo maakt u over naar dezelfde geblokkeerde rekening waarop u de aanbetaling heeft verricht. Op de dag dat u de acte authentique tekent, zorgt de Franse notaris ervoor dat de overige benodigde betalingen verricht worden. De verkopende makelaar in Parijs krijgt zijn commissie, de verkoper ontvang de netto koopprijs, en de notaris houdt ook de benodigde belastingen en zijn eigen honorarium in. De factuur van ParisScarabee Househunters volgt apart. Tijdens de ondertekening van de acte authentique ofwel de akte van levering ontvangt u dan eindelijk de sleutels van uw woning in Parijs: Gefeliciteerd met uw nieuwe bezit! Vanaf nu kunt u beginnen met het eventueel verbouwen en verhuizen naar uw droomappartement in Parijs.

parisscarabee aankoopformaliteiten

Contact

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Wij zijn per telefoon 7 dagen per week van 09.00 uur ’s ochtends tot 22.00 ’s avonds bereikbaar. U kunt ons ook een e-mail of WhatsApp bericht sturen.

Telefoon en Whatsapp:
In Nederland: + 31 6 11 24 35 12
In Frankrijk: + 33 6 47 41 83 52

Email: info@parisscarabee.nl

Overige internationale vertegenwoordigers

 

Ga naar ons contactformulier