Wat kost begeleiding bij verkoop door ParisScarabee Househunters?

Bij de start: een kostenvergoeding

Na het gratis intakegesprek zetten wij voor u een opdracht op maat op papier. Nadat we het hierover helemaal eens zijn geworden, ondertekent u deze opdracht. Op dat moment brengen we u een kostenvergoeding van 1000 Euro (exclusief 20% Franse BTW) in rekening. Dan gaan wij direct aan de slag met de begeleiding van de verkoop van uw appartement in Parijs! Besluit u uiteindelijk om uw appartement in Parijs toch niet te verkopen? Dan is dit alles wat u ons betaalt. ParisScarabee Househunters: no cure, no pay.

Palais du Luxembourg Paris

Wat krijgt u daarvoor?

Voor deze vergoeding begeleiden wij u intensief gedurende 6 maanden. Deze periode kan iedere keer met 3 maanden worden verlengd. Het bedrag is inclusief alle voorbereidingen en uitwisseling vooraf en dekt een deel van onze aanloopkosten. Ook helpt het ons om te bepalen of u als klant echt serieus werk wilt maken van de verkoop van uw appartement in Parijs. Bij de definitieve sleuteloverdracht van uw woning in Parijs, die u met onze medewerking heeft verkocht, brengen wij de kostenvergoeding van 1000 Euro daarom in mindering op ons uiteindelijke honorarium.

Wat betaalt u als u besluit uw woning in Parijs toch niet te verkopen?

Als u zich bedenkt en besluit uw flat in Parijs toch niet te verkopen, bent u alleen de kostenvergoeding van 1000 Euro exclusief BTW definitief aan ons kwijt. Dat is dan ook het enige dat wij u dan in rekening brengen.

U kiest: percentage van de verkoopprijs of vast bedrag

We komen de hoogte van ons honorarium bij het begin van onze zoekopdracht met u overeen. U kunt daarbij kiezen wat u zelf prettig vindt. U betaalt ons het honorarium nadat u de sleutels aan de koper overhandigd hebt.

Keuze 1: percentage van de werkelijke verkoopprijs

Als u voor deze optie kiest, dan betaalt u voor onze bemiddeling een percentage van 4-5% van de definitieve verkoopprijs ("frais d'agence inclus, FAI"). Ons honorarium bedraagt minimaal 25.000 Euro indien de verkoopprijs van het appartement niet meer bedraagt dan 1 miljoen Euro (FAI). Voor een verkoopprijs van meer dan 1 miljoen Euro (FAI) is ons honorarium nader overeen te komen.

Keuze 2: een vast bedrag

Als u voor deze optie kiest, dan spreken we vooraf een vast bedrag in Euro’s met u af. Of u uw uiteindelijke appartement nu voor een hogere of een lagere prijs verkoopt, het bedrag in Euro’s dat u ons betaalt varieert dan niet. Zo ontstaat zelfs de schijn niet, dat wij er belang bij zouden kunnen hebben dat u uw appartement in Parijs voor een zo laag mogelijke prijs van de hand doet. In dit geval schatten we samen met u en de verkoopmakelaar vooraf een reële verkoopprijs in.

Over alle vergoedingen is 20% Franse BTW verschuldigd.

Place des Pyramides Paris, hotel Regina

Contact

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Wij zijn per telefoon 7 dagen per week van 09.00 uur ’s ochtends tot 22.00 ’s avonds bereikbaar. U kunt ons ook een e-mail of WhatsApp bericht sturen.

Telefoon en Whatsapp:
In Nederland: + 31 6 11 24 35 12
In Frankrijk: + 33 6 47 41 83 52

Email: info@parisscarabee.nl

Overige internationale vertegenwoordigers

Ga naar het contactformulier