Wat is de invloed van de Corona crisis op de residentiële vastgoedmarkt van Parijs?

De indicatoren voor de vastgoedmarkt in Parijs waren tot voor zeer kortgeleden allemaal gericht op een stijging van de prijzen per vierkante meter tot wel 8% in 2020. Het aanbod was schaars en nam eerder af dan toe terwijl de vraag onverminderd groot was. Het aantal transacties nam geleidelijk af omdat er weinig te kopen viel. Maar welke invloed heeft de Corona crisis op de Parijse markt voor residentieel vastgoed, dat wil zeggen, op de markt voor woningen en appartementen? Wij, ParisScarabee Househunters, weten evenmin als vele andere kenners van de Parijse woningmarkt precies wat er zal gebeuren. Wel kunnen we een aantal van onze afwegingen met u delen.

Huidige situatie (Kwartaal 1 2021): een kleinere prijsstijging

Na twee strenge lock-downs waarin makelaars niet konden werken, en een korte periode in de zomer waarin vrije beweging mogelijk was, is het jaar 2020 in Parijs desondanks afgesloten met een gemiddelde prijsstijging voor residentieel onroerend goed van 1,8%. Dat is wel minder dan in 2019, toen de prijsstijging nog 8% was. Ook in begin 2021 mag er in Parijs door gewerkt worden, dus fysieke bezichtigingen van woningen en onroerend goed transacties bijvoorbeeld bij de notaris, zijn mogelijk. De markt ligt dan ook niet stil.

Ontwikkelingen aan de vraagkant zijn divers

De onderliggende trends in de woningmarkt van Parijs zijn nog steeds aanwezig. Wij verwachten dat de woningnood in Parijs onverminderd groot zal blijven. De effecten van de Brexit beginnen merkbaar te worden. Bedrijven en inwoners uit de UK, Fransen en expats, verhuizen naar Parijs met als gevolg vraag naar woningen en appartementen.
Anderzijds zijn potentiële kopers waarschijnlijk voorzichtiger met een aankoop nu de economische vooruitzichten in het algemeen minder rooskleurig zijn. Het kan ook lastiger worden om geld voor een hypotheek te lenen. En duurder. De rente op hypothecaire leningen was historisch laag en de banken waren zeer bereidwillig om op gunstige voorwaarden leningen te verstrekken. Deze bereidheid loopt waarschijnlijk terug nu banken hun buffers op peil moeten houden. Ze zullen het risico op betalingsproblemen van hun klanten hoger inschatten dan voor de Corona crisis. Dat kan een negatief effect hebben op de vraag naar koopwoningen.

Residentieel vastgoed een “safer haven”

Op grond van de ervaringen ten tijde van de financiële crisis van 2008-2013, verwachten wij dat de waarde van residentieel vastgoed in Parijs minder volatiel is dan veel andere soorten beleggingen. Dat betekent dat de waarde van huizen appartementen in Parijs minder extreem varieert. Het waardeverlies zal daarom minder zijn dan in andere beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en commercieel vastgoed. Wellicht kan er een neerwaartse invloed zijn op de huurprijzen die verhuurders kunnen vragen, als huurders minder huur op kunnen brengen. Bijvoorbeeld omdat ze hun baan verliezen. Maar er zal vraag blijven naar woonruimte. Mensen die niet kunnen of willen kopen, moeten huren. Residentieel vastgoed in Parijs is daarom in onze ogen nog altijd een relatief veilige beleggingscategorie. Zeker als het een eerste of tweede woning betreft.

Verwachting: op middellange termijn blijft de vraag groter dan het aanbod

Er is natuurlijk ook een leven “NA” de Corona crisis. De afname van bewegingen op de woningmarkt in Parijs, vooral gedurende lock-down periodes,  is tijdelijk. Het maatschappelijk en commerciële leven zullen weer opstarten. Dan zal er een ware stortvloed zijn van nog af te wikkelen transacties. Mogelijk komt er een substantiële inhaalvraag van potentiële kopers. Wellicht neemt ook het aanbod direct na de crisis toe.

Wij verwachten dat het nog minstens enkele maanden, misschien wel één of twee jaar, na het opstarten van het maatschappelijk en commerciële leven in Parijs duurt, voordat werkelijk duidelijk wordt wat de (middel-)lange termijneffecten zijn van de Corona crisis op de prijzen van het residentiële vastgoed in Parijs. Dit bepaalt dan ook op (middel-)lange termijn mede tegen welke rendementen of prijzen het aantrekkelijk is om weer in de Parijse residentiële vastgoedmarkt in te stappen. Kopers zullen voor de zekerheid waarschijnlijk een wat afwachtende houding innemen. Maar als de verkopers van vastgoed hun vastgoed daarom niet aanbieden, zullen de prijzen per vierkante meter van een woning of appartement in Parijs toch relatief hoog blijven.