Maximering van de huren in Parijs opnieuw van kracht

De huur mag niet meer boven een bepaalde grens uitkomen. De prefect van de stad stelt de maximale bedragen vast. De huurverhogingen zijn ook aan banden gelegd. En bij vertrek van de oude huurder kunt u bij de nieuwe huurder de huur slechts beperkt verhogen. Als een huurder meent dat u meer huur vraagt dan volgens de regels is toegestaan, kan hij dat aanvechten. Deze nieuwe regels gelden voor zowel gemeubileerde als ongemeubileerde huur, voor alle huurcontracten die u vanaf 1 juli 2019 afsluit. Hier vindt u meer informatie.  In het Frans: “Un arrêté préfectoral du 28 mai 2019 instaure la mise en place de l’encadrement des loyers dans la zone de Paris intra-muros, pour les baux signés à dater du 1er juillet 2019. Cet arrêté concerne les baux soumis à la loi 89 pour les logements loués nus ou meublés. Dorénavant, les montants des nouveaux loyers devront obligatoirement être fixés dans le respect de cette nouvelle réglementation”.